Meny Sortiment

Vill du starta egen butik ihop med oss?

DET FINNS MÅNGA GODA SKÄL ATT DRIVA ETT EGET FÖRETAG:
  • Möjlighet att arbeta med ett intressant  och spännande koncept i tiden
  • Jobba självständigt, med ett starkt team i ryggen
  • Få ta del av ett stort företags framförhandlade fördelar från start
  • Många nya kontakter, ny kunskap och nya erfarenheter
  • Omväxlande arbete och pengar om man lyckas
SOM FRANCHISETAGARE HJÄLPER VI DIG:

UTBILDNING
Bönor & Blads franchisetagare och deras anställda får utbildning såväl initialt som fortlöpande.

STARTHJÄLP
Nya franchisetagare får hjälp och stöd under uppbyggnaden av den fysiska butiken samt  uppstarten av denna vid premiäröppningen.

SUPPORT
Bönor & Blad delar med sig av sin erfarenhet i alla områden som kan bli aktuella i driften av en butik. Det gäller allt från skyltning i butik, vägledning vid inköp, till rapportering och ekonomisk uppföljning av verksamheten.

MARKNADSFÖRING
En stor fördel med att vara med i en kedja är att marknadsföringen blir kostnadseffektiv. Butikerna är vår främsta marknadsförings­kanal men även hemsida och centrala kampanjer är viktiga byggstenar i marknads­föringsmixen.

SKYLT- OCH DESIGNPROGRAM
Bönor & Blad erbjuder ett skyltnings och designmaterial till alla butiker som ingår i kedjan. Skyltningen byts ut under året och anpassas till säsongens färger.

WEBBSIDA/INTRANÄT/SOCIALA MEDIER
Via hemsidan, vår app för digitalt bonuskort, Facebook och intranätet kommunicerar vi till såväl kunder, allmänheten samt våra franchisetagare och personal. Anvisningar och instruktioner för hur man driver en butik finns dokumenterade i intranätet som du som franchisetagare får ta del av.

Vill du starta egen butik ihop med oss?

Som franchisetagare till Bönor & Blad får du utöver tillgången till varumärket Bönor & Blad tillgång till all den kompetens och erfarenhet vi samlat på oss under många år inom handel och affärsverksamhet.

Många drömmer om att starta eget. Det finns omkring 400 000 företag i Sverige och de flesta av dessa är småföretag. Det är viktigt att man har rätt förväntningar när man skall starta eget. I de allra flesta fall handlar det inte om att tjäna stora pengar snabbt. Ser man däremot sin satsning över några år så har man stora möjligheter att både skörda det man sått i form av en god löpande ersättning och att samtidigt ha byggt upp kapital och ett värde i sitt företag.

Franchising innebär i korthet att någon som har ett framgångsrikt koncept för marknadsföring av varor och tjänster upplåter åt andra att mot en avgift få använda det för den egna verksamheten. Franchising är med andra ord en sorts säljrätt och den kan tillämpas inom praktiskt taget varje område av vårt näringsliv där försäljning av varor och tjänster eller service före­kommer. Franchising är framförallt ett företagsekonomiskt begrepp.

Franchising innebär ett nära samarbete mellan två parter som har för avsikt att göra affärer och få en vinst. Därför är ett ömsesidigt förtroende nödvändigt. Franchisegivaren måste kunna lita på franchisetagaren och tvärtom. Om en franchisetagare inte sköter sin del av verksamheten innebär det en dålig affär även för franchisegivaren och ett hot mot hela kedjan. Franchisetagaren måste i sin tur kunna lita på franchisegivaren, för att kunna driva sin rörelse med entusiasm och motivation.

Vill du starta en butik ihop med oss? Välkommen att mejla oss på info@bonorochblad.se

 

DET FINNS MÅNGA GODA SKÄL ATT DRIVA ETT EGET FÖRETAG:
  • Möjlighet att arbeta med ett intressant  och spännande koncept i tiden
  • Jobba självständigt, med ett starkt team i ryggen
  • Få ta del av ett stort företags framförhandlade fördelar från start
  • Många nya kontakter, ny kunskap och nya erfarenheter
  • Omväxlande arbete och pengar om man lyckas
SOM FRANCHISETAGARE HJÄLPER VI DIG:

UTBILDNING
Bönor & Blads franchisetagare och deras anställda får utbildning såväl initialt som fortlöpande.

STARTHJÄLP
Nya franchisetagare får hjälp och stöd under uppbyggnaden av den fysiska butiken samt  uppstarten av denna vid premiäröppningen.

SUPPORT
Bönor & Blad delar med sig av sin erfarenhet i alla områden som kan bli aktuella i driften av en butik. Det gäller allt från skyltning i butik, vägledning vid inköp, till rapportering och ekonomisk uppföljning av verksamheten.

MARKNADSFÖRING
En stor fördel med att vara med i en kedja är att marknadsföringen blir kostnadseffektiv. Butikerna är vår främsta marknadsförings­kanal men även hemsida och centrala kampanjer är viktiga byggstenar i marknads­föringsmixen.

SKYLT- OCH DESIGNPROGRAM
Bönor & Blad erbjuder ett skyltnings och designmaterial till alla butiker som ingår i kedjan. Skyltningen byts ut under året och anpassas till säsongens färger.

WEBBSIDA/INTRANÄT/SOCIALA MEDIER
Via hemsidan, vår app för digitalt bonuskort, Facebook och intranätet kommunicerar vi till såväl kunder, allmänheten samt våra franchisetagare och personal. Anvisningar och instruktioner för hur man driver en butik finns dokumenterade i intranätet som du som franchisetagare får ta del av.