Privacy policy

PRIVACY POLICY
Denna information avseende personlig integritet beskriver hur Bönor & Blad AB, org.nr 556424-9745, St:Eriksgatan 45, 112 34 Stockholm, samlar in, använder, lämnar ut och lagrar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR (EU 2016/679).
Bönor & Blad AB är registeransvariga för de personuppgifter som du lämnar i samband med en beställning och ansvarar för dina uppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser. Ytterligare uppgifter kan komma att samlas in och behandlas av oss om det är nödvändigt. Personuppgifter avser namn, postadress, e-postadress, telefonnummer, köp- och betalningshistorik samt liknande uppgifter som eventuellt lämnas i samband med kontakt med vår kundtjänst. Vår webbplats använder också så kallade cookies för att lagra användarinformation.

Ändamålet med vår personuppgiftsbehandling är att fullgöra vårt leveransåtagande mot dig som kund. Vi grundar vår rätt till personuppgiftsbehandlingen på behovet av att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser samt att kunna registrera information för att fullfölja vårt avtal med dig som kund. I vissa fall behöver vi även dina uppgifter i samband med exempelvis kundärenden. Du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför i avseende av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att felaktiga, irrelevanta och ofullständiga personuppgifter, eller personuppgifter som inte samlats in i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning, rättas eller raderas.
Ett registerutdrag kan göras kostnadsfritt en gång per år och skickas till dig inom en månad från det att din förfrågan inkommit. 

COOKIES
bonorochblad.se använder cookies som är utfärdade av Bönor & Blad såväl som cookies utfärdade av tredje part. Cookies används i dagsläget på nästan alla webbplatser och består av små textfiler som sparas på din enhet. Dessa används för att hjälpa vår webbplats att utföra flertalet funktioner som bland annat hjälper oss att förstå hur människor interagerar med vår webbplats. Detta för att kunna skapa en bättre upplevelse på vår webbplats. Vissa cookies på bonorochblad.se samlar in personlig information om dig, exempelvis vid utcheckning av varor och vid betalning. Under vår Privacy Policy kan du läsa mer om hur vi använder dina personuppgifter du lämnar genom din interaktion med vår webbplats.